Beseda terapie tmou

Terapii tmou - Léčbu tmou, rozeberou odborníci, kteří se na tuto službu zaměřují, z různých úhlů pohledů. Jaká jsou možná rizika, doporučení, zjištěné a potvrzené účinky terapie tmou.

Lektor a opatrovník Roman Barták, zakladatel a ředitel Centra terapie tmou v Kozlovicích, bude mluvit o všech aspektech, které spojuje téma terapie tmou. Konkrétně je to možnost poskytování pobytů ve tmě, výzkum vlivu pobytů ve tmě na lidský organismus a odborná garance psychologa včetně terapeutické podpory.

Vzděláním krajinný ekolog, který přes čtvrt století profesionálně působí v ochraně přírody, absolvuje od roku 2012 každoroční pobyt ve tmě. Od roku 2013 pak tyto pobyty i lektoruje. Předmětem jeho zájmu jsou i další formy sebepoznání např. holotropní dýchání, meditace, indiánské potní chýše, či trávení času o samotě v přírodě.

Zapojte se do besedy, přijďte se dozvědět něco nového!